Dane

Najbardziej efektywny przepływ powietrza

Informacje

Na podstawie podanych danych wynikiem jest szacowany najbardziej efektywny przepływ powietrza [m3/h]